LKA

LKA Karo mokslų informacijos ir leidybos centras


Virtualios parodos


Tarpukario Lietuvos kariniai statutai (1919-1940)

Parodoje siūlome susipažinti su šio laikotarpio statutais, kurie reglamentavo viršininkų ir pavaldinių tarpusavio santykius, tvarką, karių teises, pareigas, drausmę ir atsakomybę.

Parodos rengėjų tikslas – surinkti ir paskelbti visus visateksčius 1919–1940 m. išleistus kariuomenės statutus. Todėl maloniai kviečiame prie jos prisijungti visus, turinčius šio laikotarpio dokumentų.

Partneriai – Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka.
.
Lietuvos nepriklausomybės aktas ir jo paskelbimas  „Lietuvos aide”. Signatarai

Lietuvos Tarybos* 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje, Didžiojoje g. 30 (dabar Pilies g. 26, Signatarų namai), pirmininkaujant Jonui Basanavičiui,  pasirašytas ir perskaitytas dokumentas, skelbiantis, kad atkuriama
Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada visų valstybinių ryšių,
kada nors buvusių su kitomis tautomis.
Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti Atkuriamajam Seimui.
.
 Lietuvos kariuomenės karininkai

1918-1953 metų Lietuvos kariuomenės karininkai – tai dvi karininkų kartos. Pirmoji – 1918-1920 metų Nepriklausomybės karų ir 1923 metų Klaipėdos išvadavimo kovų karininkai – karta, apgynusi Lietuvos laisvę.

Antrajai kartai priklausė Karo mokyklos išugdyti karininkai. Daugelis jų po 1940-ųjų okupacijos pateko į kalėjimus, lagerius, buvo nužudyti.

Nuotraukos ir dokumentai, supažindinantys su Lietuvos kariuomenės karininkais, išsilavinimo, tarnybos kariuomenėje faktais bei detalėmis, kariniais apdovanojimais.
.
„Tarpukario Lietuvos uniformos“

Specialieji drabužiai – uniformos buvo ir yra svarbus veiksnys bendruomenėje, asmenų ir grupių santykiuose. Asmenys, vilkėdami uniformas, aplinkai transliuoja vizualines užuominas. Iš dėvinčiojo uniformą yra tikimasi tam tikro elgesio, jis imamas sieti su tam tikru socialiniu statusu, vaidmeniu. Uniformos yra neatsiejamos nuo tokių temų kaip individualumas ir subordinacija, savikontrolė ir identiteto vizualinė išraiška.

Parengė Lietuvos centrinis valstybės archyvas
.
Nėra negalima, kad ir aš nepavirščiau mūsų tėviškės kruvinos žemės dulkėmis

Paroda skirta Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms

Parodą rengė Lietuvos ypatingasis archyvas
.

__
Jėzuitai Lietuvoje 

Parodoje eksponuojami dokumentai atspindi svarbiausius jėzuitų veiklos Lietuvoje etapus bei jų istorinę misiją.

Parengė Lietuvos valstybės istorijos archyvas
.Lietuvos totoriai archyvų dokumentuose

Parodoje pristatomi dokumentai, atspindintys Lietuvos totorių istoriją nuo XVI a. antrosios pusės iki šių dienų. Lietuvos totoriai – unikali etninė grupė, apsigyvenusi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje daugiau nei prieš 600 metų – XIV–XV amžiuje.

Parengė Lietuvos valstybės istorijos archyvas