LKA

LKA Karo mokslų informacijos ir leidybos centras


Parodos


Nuo 2021m. lapkričio15d. bibliotekoje pristatoma Lietuvos valstybės istorijos archyvo paroda „Lietuvos totoriai archyvų dokumentuose“ Skirta Kariuomenes dienai. 2021-ieji LR Seimo nutarimu yra paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais. Parodoje pristatomi dokumentai atspindintys Lietuvos totorių istoriją nuo XVI a. antros pusės iki šių dienų .Dokumentai liudija, kad Lietuvos totoriai reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo atkūrimo, istorijos ir kultūros, kad ši bendruomenė savo gyvenimą glaudžiai susiejo su Lietuva ir yra nedaloma mūsų valstybės istorijos dalis.
.
Knygų ir leidinių paroda „Ačiū Jums už laisvę

veikia pirmo aukšto galerijoje, Šv. Ignoto 6.