GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


Leidiniai:

•  Chronologinis katalogas  1992-2000;   2001-2010;   2011-2021

Leidinių chronologinis katalogas 2011-2021

2021 m.

Jatautaitė, D. (red.). (2021). Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai. T. 6. Vilnius:  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Kazimianec, J., Jatautaitė, D. (2021). , Книга для учителя: приложение к учебной книге "Пособие по русскому языку для военнослужащих (продвинутый этап обучения)". Vilnius:  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Surgailis G. (red. ir sudaryt.). (2021). Karo archyvas XXXVI. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Urbelis V.  (2021). JAV saugumo bendruomenė - kas ji tokia ir kaip su ja dirbti?  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Surgailis G.  (2021). Septintasis pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulkas.  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Vasilis-Vasiliauskas,   A.  (2021).  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 2019–2020 mokslo metais apgintų bakalauro baigiamųjų darbų santraukosGenerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Razma G. (2021).  Karinių terminų rekonstrukcijos: analitinė esė.  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Tekorius, A. (sudaryt.). (2021). Jungtinių tautų ir Europos Sąjungos informacijos apsauga: norminių teisės aktų rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

2020 m.

Žotkevičiūtė-Banevičienė, A. (2020). Kultūrinis veiksnys NATO valstybių karinės galios struktūroje : mokslo daktaro disertacija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2020 10(2), 472 p.

Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai. Mokslo žurnalas. 5 tomas. [Vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Dileta Jatautaitė]. – Vilnius: LKA, 2020. – 244 p.

Budreikienė, J., Kisinas, E., S., Norgėla, J., Smetona, A.  Lietuvos karybos terminijos kūrimas 1990-2018. {Mokslo studija} – Vilnius: LKA, 2020.– 263 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2020 10(1), 376 p.

Borisas Melnikas, Vladas Tumalavičius, Alvydas Šakočius, Mantas Bileišis, Svajūnė Ungurytė-Ragauskienė, Vidmantė Giedraitytė, Dalia Prakapienė, Jūratė Guščinskienė, Jadvyga Čiburienė, Gediminas Dubauskas, Gitana Dudzevičiūtė. Saugumo iššūkiai: vadybos tobulinimas. [Kolektyvinė monografija]. – Vilnius: LKA, 2020. – 492 p., iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2020 9(4), 397 p.

Česnakas, G., Statkus, N. (red.) Lithuania in the Global Context: National Security and Defence Policy Dilemmas. Kolektyvinė monografija. Vilnius, 2020, 365 p.

Karo archyvas XXXV. Mokslinių straipsnių rinkinys. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas G. Surgailis. V., 2020, 408 p.

Surgailis, G. Lietuvos kariuomenės gudų kariniai daliniai 1918-1923 m. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“. Monografija. Vilnius, 2020, 305 p.: iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issue. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2020 9(3), 400 p.

Eidintas, A., Juodis, D., Surgailis, G. Partizanų generolas Jonas Žemaitis – Vytautas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“. Studija. Vilnius, 2020, 171 p.: iliustr.

CHALLENGES TO NATIONAL DEFENCE IN CONTEMPORARY GEOPOLITICAL SITUATION CNDCGS`2020. Abstract Book (Mokslinių darbų išplėstinių tezių rinkinys). – Vilnius: LKA, 2020. – 196 p.

 

2019 m.

Kariūnas. Nr. 4. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius dr. Gintautas Surgailis].–Vilnius: LKA, 2019.– 54 p., iliustr.

Kariūnas. Nr. 3. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius dr. Gintautas Surgailis].–Vilnius: LKA, 2019.– 54 p., iliustr.

Kariūnas. Nr. 2. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius dr. Gintautas Surgailis].–Vilnius: LKA, 2019.– 54 p., iliustr.

Kariūnas. Nr. 1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius dr. Gintautas Surgailis].–Vilnius: LKA, 2019.– 54 p., iliustr.

Pugačiauskas V. XIX a. Lietuvos karinių dalinių istorija. 128 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2019 9(2), 368 p.

Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai. Mokslo žurnalas. 4 tomas. [Vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Dileta Jatautaitė]. – Vilnius: LKA, 2019. – 400 p.

Katilius, A. Lietuvos kariuomenės šaltieji ginklai XX–XXI a. Mokslo studija. [Atsakingasis redaktorius ats. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis]. – Vilnius: LKA, 2019 – 248 p.

Kazimianec, J., Jatautaitė, D. ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Rusų kalbos praktinis kursas (pažengusiesiems), Mokomoji knyga, V., 2019, 304 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2019 9(1), 361 p.

Karo archyvas XXXIV. Mokslinių straipsnių rinkinys. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas G. Surgailis. V., 2019, 300 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2019 8(4), 327 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2019 8(3), 258 p.

 

2018 m.

Jolanta Budreikienė. Lietuvių kalbos atmintinė kariams68 p.

Žigaras, F., Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistema 1919–1940. I dalis. Monografija.[Atsakingasis redaktorius prof. habil. dr. Algirdas Povilas Ažubalis]. – Vilnius: LKA, 2018. – 324 p.

Žigaras, F.,  Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistema 1919–1940. II dalis. Monografija.[Atsakingasis redaktorius prof. habil. dr. Algirdas Povilas Ažubalis]. – Vilnius: LKA, 2018. – 324 p.

Kariūnas. Nr. 4. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius dr. Gintautas Surgailis].–Vilnius: LKA, 2018.– 54 p., iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2018 8(2), 167 p.

Surgailis, G. Šeštasis pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“. Monografija. Vilnius, 2018, 289 p.: iliustr.

Statkus, N., Tapatybės politika etniniams konfliktams reguliuoti. Mokslo studija. [Atsakingasis redaktorius  doc. dr. Vytautas Isoda]. – Vilnius: LKA, 2018. – 196 p.

Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai. Mokslo žurnalas. 3 tomas. [Vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Dileta Jatautaitė]. – Vilnius: LKA, 2018.– 300 p.

Kariūnas. Nr. 3. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius dr. Gintautas Surgailis].–Vilnius: LKA, 2018.– 29 p., iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2018 8(1), 123 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2018 7(4), 263 p.

Kariūnas. Nr. 2. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius dr. Gintautas Surgailis].–Vilnius: LKA, 2018.– 54 p., iliustr.

Karo archyvas XXXIII. Mokslinių straipsnių rinkinys. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas G. Surgailis. V., 2018, 408 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2018 7(3), 237 p.

Kariūnas. Nr. 1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius dr. Gintautas Surgailis].–Vilnius: LKA, 2018.– 29 p., iliustr.

Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai. Mokslo žurnalas. 2 tomas. Vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Dileta Jatautaitė. – Vilnius: LKA, 2017.– 212 p.

Tumalavičius, V. 2017. Viešojo saugumo užtikrinimo teisiniai aspektai Lietuvoje: dabarties tendencijos ir procesai. Mokslo studija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – 219 p.

International Conference Proceedings. Regional Risks and Risks to the Regions. Tarptautinės konferencijos medžiaga (anglų kalba).– [Atsakingoji redaktorė Rasa Smaliukienė]. Vilnius, 2018: LKA. – 108 p.

 

2017 m.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2017 7(2), 180 p.

Penktasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulkas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija". Surgailis, G.  Monografija. Vilnius: LKA, 2017. – 254 p., iliustr.

Kariūnas. Nr. 4. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius dr. Gintautas Surgailis].–Vilnius: LKA, 2017.– 29 p., iliustr.

Grigaliūnas-Glovackis, V.,  „Generolo atsiminimai“. I dalis. Carų imperijoje. – Ats. redaktorius Gintautas Jakštys.  Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“. Vilnius, 2017, 308 p.: iliustr.

Grigaliūnas-Glovackis, V., „Generolo atsiminimai“. II dalis. Lietuvoje.  III dalis. Demokratijos sūkuriuose. – Ats. redaktorius Gintautas Surgailis. Vilnius, 2017, 384 p.: iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2017 7(1), 180 p

Kariūnas. Nr. 1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius Arūnas Alonderis].–Vilnius: LKA, 2017.– 52 p., iliustr.

Karo archyvas XXXII. Mokslinių straipsnių rinkinys. – [Mokslinis redaktorius ir sudarytojas  G. Surgailis].– Vilnius: LKA,  2017.– 398 p., iliustr.

Kazimianec, J., Mokomosios knygos ,,Kelionė į Rusiją” užduočių atsakymai. – Vilnius: LKA, 2017.– 127 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Vol. 6 (4) June. Tarptautinis mokslo žurnalas. [Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė ].–Vilnius: LKA, 2017.– 245 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Vol. 6 (3) March. Tarptautinis mokslo žurnalas. [Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė ].–Vilnius: LKA, 2017.– 208 p.

Kariūnas. Nr. 1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius Arūnas Alonderis].–Vilnius: LKA, 2017.– 52 p., iliustr.

Mironaitė, M., Norkienė, J. Mokomasis anglų–lietuvių kalbų orlaivių techninės priežiūros terminų žodynas. Mokomoji priemonė.– [Antrasis papildytas leidimas].– Vilnius: LKA, 2017.– 156 p.

Navaitis, A. Šimtmečio skrydis. Karo lakūno atsiminimai. [Atsakingasis redaktorius Mindaugas Sereičikas].–Vilnius: LKA / LGGTC, 2017.–232 p., iliustr.

 

2016 m.

Journal of Security and Sustainability Issues. Vol. 6 (2) December. Tarptautinis mokslo žurnalas. [Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė ].–Vilnius: LKA, 2016.– 132 p.

Kariūnas. Nr. 4. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius Arūnas Alonderis].–Vilnius: LKA, 2016.– 52 p., iliustr.

Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai. Mokslo žurnalas. 1 tomas. [Vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Dileta Jatautaitė]. – Vilnius: LKA, 2016.– 221 p.

Makštutis, A., Prakapienė, D., Dudzevičiūtė, G., Melnikas, B. Plėtros optimizavimas. {Kolektyvinė monografija}.– Vilnius: LKA, 2016.– 462 p., iliustr.

Petrauskaitė, A., Kazlauskaitė-Markelienė, R., Gedminienė, R. Šalies saugumas ir gynyba. {Mokomoji medžiaga Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams}.– Vilnius: LKA, 2016.– 160 p., iliustr.

Kariūnas. Nr. 3. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius Arūnas Alonderis].–Vilnius: LKA, 2016.– 52 p., iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issues. Vol.6 (1). September. Tarptautinis mokslo žurnalas. [Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė ].– Vilnius: LKA, 2016.– 187 p.

Petrauskaitė, A., Kazlauskaitė-Markelienė, R., Gedminienė, R. Šalies saugumas ir gynyba. {Metodinė medžiaga Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams}.– Vilnius: LKA, 2016.– 135 p., iliustr.

Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2015-2016., T.14. Mokslinių straipsnių rinkinys. [Atsakingasis redaktorius Gediminas Vitkus]. Vilnius: LKA, 2016, 248 p.

Būrio vado atmintinė. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.– [Redakcinė kolegija: Mindaugas Stackevičius, Laurynas Česūnas ir kt.].– Vilnius: LKA, 2016.– 178 p., iliustr.

Kariūnas. Nr.2. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius Arūnas Alonderis].– Vilnius, LKA.– 2016.–52 p., iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issues. Vol.5 (4). June. Tarptautinis mokslo žurnalas. [Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė ].– Vilnius: LKA, 2016.– 164 p.

Karo archyvas XXXI. Mokslinių straipsnių rinkinys. – [Mokslinis redaktorius ir sudarytojas  G. Surgailis].– Vilnius: LKA,  2016.– 398 p., iliustr.

Kazimianec, J.,  Путешествие в Россию.  Mokomoji knyga. [Antrasis pataisytas leidimas]. – Vilnius: LKA, 2016.– 192 p., iliustr.

Jasnauskienė, A., FIRST IN, LAST OUT! Anglų kalbos skaitiniai kariams. – Vilnius: LKA, 2016.– 110 p., iliustr.

Kariūnas. Nr. 1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius Arūnas Alonderis].– Vilnius, LKA.– 2016.–52 p., iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issues. Vol.5 (3). March. Tarptautinis mokslo žurnalas. [Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė ].– Vilnius: LKA, 2016.– 148 p.

Surgailis, G. Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“.  Monografija. Vilnius: LKA, 2016.– 277 p., iliustr.

Dykyi, E. Hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims. Mokslo studija. – Vilnius: LKA, 112 p., iliustr.  

Дикий, Е., ГИБРИДНАЯ ВОЙНА РОССИИ: ОПЫТ УКРАИНЫ ДЛЯ СТРАН БАЛТИИ. Mokslo studija. – Vilnius: LKA, 126 p., iliustr.  

Dykyi, E. THE ‘HYBRID’ WAR OF RUSSIA EXPERIENCE OF UKRAINE FOR THE BALTIC STATES. Mokslo studija. – Vilnius: LKA, 124 p., iliustr.

 

2015 m.

Padalinių valdymo procedūros. Vadovėlis. [Atsakingasis redaktorius Laurynas Česūnas].–Vilnius: LKA, 2015.– 282 p., iliustr.

Šlekys, D. Mąslaus Vyčio beieškant: lietuviškos karinės minties raida ir būklė po nepriklausomybės atkūrimo (1990–2014). Monografija. Vilnius:LKA, 2015.– 235 p.

Bekešienė, S. „Duomenų analizės SPSS pagrindai“ Mokomoji knyga. Vilnius: LKA, 2015.– 221 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Vol.5 (2) December. Tarptautinis mokslo žurnalas. [Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė ].–Vilnius: LKA, 2015.– 181 p.

Vileikienė, E., Pocienė, A., Aleknevičienė, J.  Motyvacija tarnauti Lietuvos kariuomenėje.  Mokslo studija. [Mokslinė redaktorė Eglė Vileikienė].- Vilnius: LKA, 2015.– 101 p.

Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2014-2015., T.13. Mokslinių straipsnių rinkinys. [Atsakingasis redaktorius Gediminas Vitkus]. Vilnius: LKA, 2015, 268 p.

Kariūnas. Nr. 3. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius Arūnas Alonderis].– Vilnius, LKA.– 2015.–31 p., iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issues. Vol. 5. No 1. September. Tarptautinis mokslo žurnalas. [Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė].– Vilnius: LKA,  2015.– 124 p.

The Protection of NATO Information. Legislative instruments report. NATO informacijos apsauga. Norminių teisės aktų rinkinys. I dalis.– [Sudarytojas Andrius Tekorius]. Vilnius: LKA, 2015.– 336 p.

The Protection of NATO Information. Legislative instruments report. NATO informacijos apsauga. Norminių teisės aktų rinkinys. II dalis.– [Sudarytojas Andrius Tekorius]. Vilnius: LKA , 2015.– 308 p.

Dvilaitis, G., Guščinskienė, J., Juozapavičius, A., Žilinskas, A. Description of the procedures for preparation, defense, assessment and preservation of final research papers and academic writing. – [Atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė]. Vilnius, 2015: LKA. – 56 p.

Kisinas, E. Lietuvių–anglų kalbų karo technikos žodynas. – [Atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė]. Vilnius: LKA, 2015.– 416 p.

Ažubalis, A. Matematikos taikymas Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.  Monografija. Vilnius: LKA, 2015.– 396 p.

Unforgettable names of Lithuania: miniature novel. Sajauskas, J. [The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania].  – Vilnius: LGGTC, 2015. – 360 p. : iliustr.

Kariūnas. Nr. 2. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius Arūnas Alonderis].– Vilnius, LKA.– 2015.–52 p., iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issues. Vol. 4. No 4. June. Tarptautinis mokslo žurnalas. [Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė].– Vilnius, LKA.– 2015.– 120 p.

Karo archyvas XXX. {Mokslinių straipsnių rinkinys}.– [Mokslinis redaktorius ir sudarytojas G. Surgailis]. –Vilnius: LKA, 2015.– 412 p., iliustr.

„Karo archyvo“ I–XXX tomų bibliografija. {XXX tomo priedas}.– [Sudarytojas G. Surgailis].– Vilnius: LKA, 2015.– 36 p.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statutas. Vilnius, 2015, LKA.–24 p. 

Kemeklis, B. Nesipriešinti genocidui negalėjome: eilinio partizano atsiminimai, Šiauliai, 1988-1990 m. / Bronius Kemeklis-Kerštas.- Sudarytojas Virgilijus Rutkauskas.  – Vilnius: LKA / LGGTC, 2015. – 158 p. : iliustr.

Dudzevičiūtė, G. Ekonomikos plėtros pagrindai. Mokomoji knyga, Vilnius, 2015, 96 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Vol. No 3. March. Tarptautinis mokslo žurnalas. [Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė]. Vilnius, LKA.-2015.- 106 p.

Kariūnas. Nr. 1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas. [Vyr. redaktorius Arūnas Alonderis]. Vilnius, LKA, 2015.- 52 p.: iliustr.

 

2014 m. 

Šerelis, V. Tango {Pjesė}.- [Kariūnų estetinio lavinimo priemonė].– Atsakingoji redaktorė Eglė Trataitė-Žebelienė. Vilnius, 2014, 38 p.

Ugdymo veiksniai mokymo (si) kontekste globalizacijos sąlygomis. [Mokslinių straipsnių rinkinys].- Atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė. Vilnius, 2014, 370 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2014, 4 (2), 104 p.

Surgailis, G. Antrasis Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“. Monografija. Vilnius, 2014, 292 p.: iliustr.

Dvilaitis, G., Guščinskienė, J., Juozapavičius, A., Žilinskas, A. Rašto ir baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas. Ats. redaktorė Jūratė Guščinskienė. Vilnius, 2014. 52 p.

 Ažubalis, A. „Didaktikos baruose. Bibliografija“. – Ats. redaktorė Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė.  Vilnius, 2014, 164 p.

Gaidelienė, B. "Deutsch für einen Soldaten". Lehrbuch.  Vilnius, 2014, 100 p.: iliustr.

„Generolas Jonas Galvydis-Bykauskas 1864–1943“. [Moksliniai straipsniai ir pranešimai].- Ats. redaktorius Arūnas Alonderis. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“.  Vilnius, 2014, 259 p.: iliustr.

Journal of Security and Sustainability Issues. Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2014, 4 (1), 100 p.

Lietuvos karai. {Lietuvos XIX–XX a. nacionalinių karų sisteminė–kiekybinė analizė}.- [Sudarė Gediminas Vitkus]. - V., 2014, 304 p.: iliustr.

Tamošiūnienė M. Tarp politinio įrankio ir aukos: karo belaisviai Lietuvos Respublikos politikoje 1919–1923 m.Mokslo studija. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“.  Vilnius, 2014, 168 p.

Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2013-2014., T.12. Mokslinių straipsnių rinkinys. Ats. redaktorius G. Vitkus. V., 2014, 283 p.   

Karo archyvas XXIX. Mokslinių straipsnių rinkinys. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas G. Surgailis. V., 2014, 429 p.

Pincevičius, A., Matematinio modeliavimo panaudojimas sprendžiant imitacinius uždavinius karyboje ir puslaidininkinių prietaisų technologines problemas. V., 2014, 20 p.

Jarutienė, A . “Le français pour les militaires”. Methode de français. V., 2014, 96 p.

Kazimianec, J.,ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ.[ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА].- (Продвинутый этап).  Учебная книга. V., 2014, 192 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2014, 3 (4), 84 p.

Miniotaitė G., Vietoje išvadų. Straipsnių rinktinė. Sudarė Algirdas Degutis ir Dovilė Jakniūnaitė. V., 2014, 215 p.

Katilius A., Tininis V. Lietuvos kariuomenės karių uniformos, ženklai ir vėliavos 1990-2010 m. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“.  V., 2014,  392 p.

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga. Norminių teisės aktų rinkinys. Mokomoji knyga. I dalis. Sudarytojas Andrius Tekorius. V., 2014, 137 p.

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga. Norminių teisės aktų rinkinys. Mokomoji knyga. II dalis. Sudarytojas Andrius Tekorius. V., 2014, 137 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Mokslinė redaktorė Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2014 3 (3), 80 p.

Pareigūnų ir karių antroji karjera. Monografija. Mokslinė redaktorė R. Smaliukienė. V., 2014. 322 p.

 

2013 m.

Karinė lyderystė. Atmintinė kariūnams. Sudarytojas dr. Algirdas V. Kanauka. V., 2013, 230 p.

Dubauskas G.,  Ekonomikos ir finansų teorijos. Mokslo studija. V., 2013, 228 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2013 3(2), 92 p.

Karo archyvas XXVIII. Mokslinių straipsnių rinkinys. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas G. Surgailis. V., 2013, 432 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2013 3(1), 72 p.

Globalizacijos iššūkiai ugdymo procesui: visuomenė ir kariuomenė. Mokslo studija. Atsakingoji redaktorė doc. dr. Audronė Petrauskaitė. V., 2013, 204 p.

Edukacinių inovacijų sklaida šiuolaikiniame užsienio kalbų mokymo(si) kontekste. The dissemination of educational innovations in the context of modern foreign language teaching and learning. Recenzuoti mokslo darbai ir pranešimai. Reviewed Research Papers and Presentations. Atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė. V., 2013, 152 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė, Prof. Jay Mitra, Prof. Dr. Valdas Rakutis. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2013 2(4), 80 p.

Būrio vado atmintinė. Ats. redaktorius kpt. Tomas Blinstrubas. V., 2013, 108 p.

Baublys J., Maldutis E. Darbuotojų ir karių sauga. Mokomoji knyga. V., 2013, 216 p.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Reprezentacinis leidinys. Ats. redaktorius A. Alonderis. V., 2013, 51 p.

The General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania. Informational Brochure. Managing Editor A. Alonderis. V., 2013, 51 p.

Surgailis G. Trečiasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“. Monografija. V., 2013, 192 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: Prof. Dr. Valdas Rakutis, prof. Jay Mitra, Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2012 2(3), 100 p.

Kisinas E., Anglų–lietuvių kalbų karo technikos žodynas. V., 2013, 396 p.

 

2012 m.

Mironaitė M., Norkienė J., Mokomasis anglų–lietuvių kalbų orlaivių techninės priežiūros terminų žodynas. V., 2012, 132 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: dr. Valdas Rakutis, prof. Jay Mitra, prof. Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2012 2(2), 80 p.

Politikos mokslų rašto darbų metodiniai nurodymai ir patarimai. Metodiniai nurodymai. Ats. redaktorius G. Vitkus, V., 2012, 48 p.

Pincevičius A., Bekešienė S., Baušys R. Intelektualiųjų technologijų taikymas karyboje. Mokomoji knyga. V., 2012, 136 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: dr. Valdas Rakutis, prof. Jay Mitra, prof. Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2012 2(1), 84 p.

Karo archyvas XXVI. Mokslinių straipsnių rinkinys. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas G. Surgailis. V., 2012, 360 p.

Prakapienė D., Smaliukienė R. Personalo vadybos bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Metodiniai nurodymai. V., 2012, 24 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: dr. Valdas Rakutis, prof. Jay Mitra, prof. Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2012 1(4), 88 p.

Rakutis V., Vaičenonis J. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono istorija. Istorinis leidinys. Ats. redaktoriai:  dr. V. Tininis , vyr. ltn. G. Ciunis, V., 2012, 196 p.

Žigaras F. Baltijos šalių institucinis bendradarbiavimas 1990–2010. Monografija. Ats. redaktorius doc. dr. B. Puzinavičius, V., 2012, 444 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: dr. Valdas Rakutis, prof. Jay Mitra, prof. Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V., 2012 1(3), 76 p.

Tumalavičius V. Personalo vadybos studijų mokomosios praktikos rekomendacijos. Metodiniai nurodymai. V., 2012, 24 p.

 

2011 m.

Daugirdas A. Vilniaus pedagoginio universiteto studentų-savanorių kuopa 1991–1996 m. Istorinis leidinys. Ats. redaktorius G. Jakštys, V., 2011, 152 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: dr. Valdas Rakutis, prof. Jay Mitra, prof. Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V.,  2011 1(2), 84 p.

Psycho-features facilitating foreign language learning and aquisition. Psichinių savybių, padedančių mokytis užsienio kalbos ir išmokti ją, skatinimo veiksniai. Mokslinės praktinės konferencijos, įvykusios 2011 m. spalio 14 d., medžiaga. Ats. redaktorė – J. Rasiulienė. V., 2011, 68 p.

Journal of Security and Sustainability Issues. Editors-in-Chief: dr. Valdas Rakutis, prof. Jay Mitra, prof. Manuela Tvaronavičienė. Tarptautinis mokslo žurnalas. V.,  2011 1(1), 76 p.

Lithuanian Annual Strategic Review 2010-2011. Mokslinių straipsnių rinkinys. Ats. redaktorius G. Vitkus, V., 2011, 240 p.

Katilius A. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990–1991 m. Istorinė apybraiža, atsiminimai, dokumentai. Ats. redaktorius V. Rakutis, V., 2011, 228 p.

Surgailis. G. Pirmasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas. Iš serijos  „Lietuvos kariuomenės istorija“. Monografija. Išleido Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. V., 2011, 305 p.

Makštutis A.  Magistrantūros studijų dalyko rašto darbo rengimo metodiniai nurodymai. V., 2011, 24 p.

Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2010-2011. Mokslinių straipsnių rinkinys. Ats. redaktorius G. Vitkus. V., 2011, 255 p.

Karo archyvas. T. XXVI. Mokslinių straipsnių rinkinys. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas G. Surgailis. V., 2011, 376 p.

Dubauskas G. Finansų valdymo teorijos. Mokslo studija. V., 2011, 148 p.

Makštutis A.  Magistrantūros studijų dalyko savarankiškų darbų rengimo metodiniai nurodymai. V., 2011, 16 p.

Makštutis A.  Magistrantūros studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. V., 2011, 20 p.

Lietuvos karinė diplomatija XXI amžiuje: retrospektyva ir perspektyva. Ats. redaktorius G. Vitkus. V., 2011, 80 p.

Jančauskas E. E. Žmogiškųjų išteklių vadyba. III knyga. Mokomoji knyga. V., 2011, 116 p.

Makštutis A. Derybų teorija. Mokomoji knyga. V., 2011, 68 p.