GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


Leidiniai:

•  Moksliniai  2002-2010;   2011-2021

Moksliniai  2011-2021

Septintasis pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulkas

Surgailis, Gintautas, 1956–, autorius.  Septintasis pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulkas : monografija / Gintautas Surgailis ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2021. 322 puslapiai : iliustracijos, faksimilės, portretai žemėlapiai. ISBN  9786098277005;

Lietuvos karybos terminijos kūrimas 1990-2018

Budreikienė, J., Kisinas, E., S., Norgėla, J., Smetona, A.  Lietuvos karybos terminijos kūrimas 1990-2018. {Mokslo studija} – Vilnius: LKA, 2020.– 263 p.

 

Partizanų generolas Jonas Žemaitis – Vytautas

Eidintas A., Juodis D., Surgailis G. Partisan general Jonas Žemaitis-Vytautas. Vilnius, 2019. 147 p.

Lietuvos kariuomenės gudų kariniai daliniai 1918-1923 m. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“

Surgailis, Gintautas, 1956–, autorius.  Lietuvos kariuomenės gudų kariniai daliniai 1918-1923 m. : monografija / Gintautas Surgailis ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 305 puslapiai : iliustracijos, faksimilės, portretai žemėlapiai

CHALLENGES TO NATIONAL DEFENCE IN CONTEMPORARY GEOPOLITICAL SITUATION CNDCGS`2020

Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation. CNDCGS’2020: abstracts of  the 2nd international scientific conference , March 31-April 2, 2020 , Vilnius / General Jonas Žemaitis military academy of Lithuania  … [et al.] ; edited  by S. Bekesiene and S. Hoskova-Mayerova. Vilnius, 2020. 193 p.

Tapatybės politika etniniams konfliktams reguliuoti

Statkus, Nortautas.  Tapatybės politika etniniams konfliktams reguliuoti / Nortautas Statkus ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2018. 193 p. : iliustr. 

Jonas Žemaitis - Vytautas

Eidintas, A., Juodis, D., Surgailis, G. Partizanų generolas Jonas Žemaitis – Vytautas. Vilnius, 2020, 171 p.

Nuo Krašto apsaugos mokyklos iki Karo akademijos (1992 - 1994 m.)

Andriškevičius, Jonas, 1944-  Nuo Krašto apsaugos mokyklos iki Karo akademijos (1992-1994 m.) : mokslo studija / Jonas Andriškevičius ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2019. 88 p. : iliustr. 

Šeštasis pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas

Surgailis, G. Šeštasis pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“.  Monografija. Vilnius, 2019, 249 p.: iliustr.

Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistema 1919–1940. I dalis

Žigaras, F., Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistema 1919–1940. I dalis. Monografija. [Atsakingasis redaktorius prof. habil. dr. Algirdas Povilas Ažubalis]. – Vilnius: LKA, 2018. – 324 p.

Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistema 1919–1940. II dalis

Žigaras, F.,  Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistema 1919–1940. II dalis. Monografija. [Atsakingasis redaktorius prof. habil. dr. Algirdas Povilas Ažubalis]. – Vilnius: LKA, 2018. – 324 p.

CHALLENGES TO NATIONAL DEFENCE IN CONTEMPORARY GEOPOLITICAL SITUATION CNDCGS`2018

Challenges to National Defence In Contemporary Geopolitical Situation CNDCGS`2018 : Abstracts of the 1th International Scientific ConferenceApril 25-27, 2018 PabradeLithuania / Edited by S. Bekesiene and S. Hošková-Mayerová

Penktasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulkas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija

Surgailis, G. Penktasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulkas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija". Monografija. Vilnius: LKA, 2017. – 254 p., iliustr.

Plėtros optimizavimas

Makštutis, A., Prakapienė, D., Dudzevičiūtė, G., Melnikas, B. Plėtros optimizavimas  {Kolektyvinė monografija}.– Vilnius: LKA, 2016.– 462 p., iliustr.

Mąslaus Vyčio beieškant: lietuviškos karinės minties raida ir būklė po nepriklausomybės atkūrimo (1990–2014)

Šlekys, D. Mąslaus Vyčio beieškant: lietuviškos karinės minties raida ir būklė po nepriklausomybės atkūrimo (1990–2014). Monografija. Vilnius:LKA, 2015.– 235 p.

Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas

Surgailis, G. Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“.  Monografija. Vilnius: LKA, 2016.– 277 p., iliustr.

Moksliniai\2016-Hibridinis Rusijos karas Ukrainos patirtis.pdfHibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims

Dykyi, E. Hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims. Mokslo studija. – Vilnius: LKA, 112 p., iliustr.  

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА РОССИИ: ОПЫТ УКРАИНЫ ДЛЯ СТРАН БАЛТИИ

Дикий, Е., ГИБРИДНАЯ ВОЙНА РОССИИ: ОПЫТ УКРАИНЫ ДЛЯ СТРАН БАЛТИИ. Mokslo studija. – Vilnius: LKA, 126 p., iliustr.  

 

THE ‘HYBRID’ WAR OF RUSSIA EXPERIENCE OF UKRAINE FOR THE BALTIC STATES

Dykyi, E. THE ‘HYBRID’ WAR OF RUSSIA EXPERIENCE OF UKRAINE FOR THE BALTIC STATES. Mokslo studija. – Vilnius: LKA, 124 p., iliustr.  

Motyvacija tarnauti Lietuvos kariuomenėje

Vileikienė, E., Pocienė, A., Aleknevičienė, J.  Motyvacija tarnauti Lietuvos kariuomenėje.  Mokslo studija. [Mokslinė redaktorė Eglė Vileikienė].- Vilnius: LKA, 2015.– 101 p.

Matematikos taikymas Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.

Ažubalis, A. Matematikos taikymas Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.  Monografija. Vilnius: LKA, 2015.– 396 p.

 

Lietuvos karai

Lietuvos karai. {Lietuvos XIX–XX a. nacionalinių karų sisteminė–kiekybinė analizė}.- [Sudarė Gediminas Vitkus]. - Vilnius, LKA, 2014.- 304 p.: iliustr.

Ugdymo veiksniai mokymo (si) kontekste globalizacijos sąlygomis

Ugdymo veiksniai mokymo (si) kontekste globalizacijos sąlygomis. [Mokslinių straipsnių rinkinys].- Atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė. Vilnius, 2014, 370 p.

Antrasis Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas

Surgailis, G. Antrasis Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“.  Monografija. Vilnius, 2014, 292 p.: iliustr.

Generolas Jonas Galvydis-Bykauskas 1864–1943

„Generolas Jonas Galvydis-Bykauskas 1864–1943“. [Moksliniai straipsniai ir pranešimai].- Ats. redaktorius Arūnas Alonderis. Iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“.  Vilnius, 2014, 259 p.: iliustr.

Matematinio modeliavimo panaudojimas sprendžiant imitacinius uždavinius karyboje ir puslaidininkinių prietaisų technologines problemas

Pincevičius, A., Matematinio modeliavimo panaudojimas sprendžiant imitacinius uždavinius karyboje ir puslaidininkinių prietaisų technologines problemas. V., 2014, 20 p.   

Vietoje išvadų

Miniotaitė, Gražina, 1948-2013.  Vietoje išvadų : straipsnių rinktinė / Gražina Miniotaitė ; sudarytojai Algirdas Degutis, Dovilė Jakniūnaitė. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014. 203 p.

Pareigūnų ir karių antroji karjera

Pareigūnų ir karių antroji karjera. Monografija. Mokslinė redaktorė R. Smaliukienė. V., 2014. 322 p.

Ekonomikos ir finansų teorijos

Dubauskas, Gediminas, 1957-  Ekonomikos ir finansų teorijos : mokslo studija / Gediminas Dubauskas ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2013. 226 p. : iliustr. 

Edukacinių inovacijų sklaida šiuolaikiniame užsienio kalbų mokymo(si) kontekste

Edukacinių inovacijų sklaida šiuolaikiniame užsienio kalbų mokymo(si) kontekste = The dissemination of educational innovations in the context of modern foreign language teaching and learning : recenzuoti mokslo darbai ir pranešimai / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ; [atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė]. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2013. 151 p. : portr.

Trečiasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas

Surgailis, Gintautas, 1956-  Trečiasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas : monografija / Gintautas Surgailis ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2013. 191, [1] p. : iliustr., faks., portr.

Baltijos šalių institucinis bendradarbiavimas 1990–2010

Žigaras F. Baltijos šalių institucinis bendradarbiavimas 1990–2010. Monografija. Ats. redaktorius doc. dr. B. Puzinavičius. Vilnius, 2012. 444 p.

Pirmasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas

Surgailis. G. Pirmasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas. Iš serijos  „Lietuvos kariuomenės istorija“. Monografija. Išleido Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius, 2011. 305 p.

Lietuvos karinė diplomatija XXI amžiuje: retrospektyva ir perspektyva 

Lietuvos karinė diplomatija XXI : retrospektyva ir perspektyva : mokslinės praktinės konferencijos medžiaga [Vilnius, 2010 m. gruodžio 3 d.] / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Politikos mokslų katedra. Strateginių tyrimų centras ; [atsakingasis redaktorius Gediminas Vitkus]. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2011. 79, [1] p. : iliustr.

Psycho-features facilitating foreign language learning and aquisition

Psycho-features facilitating foreign language learning and aquisition. Psichinių savybių, padedančių mokytis užsienio kalbos ir išmokti ją, skatinimo veiksniai. Mokslinės praktinės konferencijos, įvykusios 2011 m. spalio 14 d., medžiaga. Ats. redaktorė – J. Rasiulienė. Vilnius, 2011. 68 p.

Finansų valdymo teorijos

Dubauskas, Gediminas, 1957-  Finansų valdymo teorijos : mokslo studija / Gediminas Dubauskas ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2011. 147 p. : lent.