GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


Leidiniai:

•  Mokomieji    A-H;   I-P;   R-Ž

 

Mokomieji (A-H)

Apie karą. I dalis

Carl von Clausewitz. Apie karą. I dalis. Ats. red. P. Jankauskas. Vilnius, 2008. 328 p.

Apie karą. II dalis

Carl von Clausewitz. Apie karą. II dalis. Ats. red. P. Jankauskas. Vilnius, 2009. 252 p.

Asmenybės ir grupės psichosocialinė diagnostika

Asmenybės ir grupės psichosocialinė diagnostika. Anketų, klausimynų ir testų rinkinys. Sudarytojas B. Puzinavičius. Vilnius, 2005. 282 p.

Automobilių sandara ir priežiūra

Buteliauskas S. Automobilių sandara ir priežiūra. Mokomoji knyga. Vilnius, 2008. 188 p.

Chemija. Sprogstamosios medžiagos

Vilutienė V., Dzidzevičius A., Žarys Pr. Chemija. Sprogstamosios medžiagos. (I dalis). Vilnius, 1999. 118 p.

Dar vienas informatikos įvadas

Juozapavičius A. Dar vienas informatikos įvadas. Vilnius, 2004. 258 p.

Darbo saugos administravimas

Baublys J. Darbo saugos administravimas. Mokomoji knyga. Vilnius, 2009. 144 p.

Darbų saugos organizavimas ir ergonomikos pagrindai

Baublys J. Jankauskas P. Darbų saugos organizavimas ir ergonomikos pagrindai. Vilnius, 2003. 125 p.

Derybų teorija

Makštutis A. Derybų teorija. Mokomoji knyga. Vilnius, 2010. 68 p.

Description of the procedures for preparation, defense, assessment and preservation of final research papers and academic writing

Dvilaitis, G., Guščinskienė, J., Juozapavičius, A., Žilinskas, A. Description of the procedures for preparation, defense, assessment and preservation of final research papers and academic writing. – [Atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė]. Vilnius, 2015: LKA. – 56 p.

Duomenų analizės SPSS pagrindai

Bekešienė, S. „Duomenų analizės SPSS pagrindai“ Mokomoji knyga. Vilnius: LKA, 2015.– 221 p.

Ekonomikos loginės struktūrinės schemos

Jėčiuvienė M. Ekonomikos loginės struktūrinės schemos. Vilnius, 2002. 36 p.

Ekonomikos plėtros pagrindai

Dudzevičiūtė, G. Ekonomikos plėtros pagrindai. Mokomoji knyga, Vilnius, 2015, 96 p.

Finansai ir apskaita

Dubauskas G. Finansai ir apskaita. Vilnius, 2000. 50 p.

A-H       I-P      R-Ž